Galerija

01
02
"ako u kafani rano ujutro sretnete nekog namrgođenog čovjeka, sijede brade i smeđih očiju, zamotanog u crveni šal I vidite veliki oblak dima u kojem se jedva prepoznaje šoljica kafe … ne prilazite i ne pitajte!!! To Bartula sjedi i priča sa svojim slikama."
Sonja Đurović
03
"Zenica oka mog je gnezdo lepote tvoje."
Hafiz Širazi